پایگاه اطلاع رسانی

عارف صاحبدل، هنرمند و نویسنده فرزانه استاد یعقوب قمری شریف آبادی

به سایت فروغ مهتاب خوش آمدید

کلیپ تصویری : سمت و سوبرای همه ما راههای گوناگون است، ما به سمت و سوهای گوناگون می رویم و هر کدام از ما به همان راهی که می رویم و شکل می گیریم، عمل می-کنیم.


کلیپ های سخنرانی عارف هنرمند استاد یعقوب قمری شریف آبادی