پایگاه اطلاع رسانی

عارف صاحبدل، هنرمند و نویسنده فرزانه استاد یعقوب قمری شریف آبادی

به سایت فروغ مهتاب خوش آمدید

کلیپ تصویری : هابیل کیستآدم در بهشت به اسماء رسید، بیرون از بهشت به اذکار رسید. در آنجا کلمات را نمی دانست، اینجا کلمات را فهمید و تصدیق کرد و فرزندش هابیل شد.


کلیپ های سخنرانی عارف هنرمند استاد یعقوب قمری شریف آبادی