پایگاه اطلاع رسانی

عارف صاحبدل، هنرمند و نویسنده فرزانه استاد یعقوب قمری شریف آبادی

به سایت فروغ مهتاب خوش آمدید

کلیپ تصویری : پوششخودمان را در این فضای لایتناهای زشتیها و تیرگی ها بشناسیم تا خدای خود را پیدا کنیم.


کلیپ های سخنرانی عارف هنرمند استاد یعقوب قمری شریف آبادی