پایگاه اطلاع رسانی

عارف صاحبدل، هنرمند و نویسنده فرزانه استاد یعقوب قمری شریف آبادی

به سایت فروغ مهتاب خوش آمدید

کلیپ تصویری : دانندهاگر ما نتوانیم خدا را بشناسیم، ایمان و اسلام، معنا ندارد چرا که اول دین؛ معرفت اوست، معرفت خداست.


کلیپ های سخنرانی عارف هنرمند استاد یعقوب قمری شریف آبادی