پایگاه اطلاع رسانی

عارف صاحبدل، هنرمند و نویسنده فرزانه استاد یعقوب قمری شریف آبادی

به سایت فروغ مهتاب خوش آمدید

کلیپ تصویری : عارفان الهیاولیای الهی، مقربان الهی، «رحمه للعالمین» هستند. مثل آفتاب؛ انوارشان، ارواحشان و روح بخشندگی‌شان در سراسر این سیاره‌ی خاکی وجود دارد و دست بندگان محتاج را می‌گیرند پس اگر در دعاهای ما تفضلاتی می‌شود فقط به توسط اولیای زمان است.


کلیپ های سخنرانی عارف هنرمند استاد یعقوب قمری شریف آبادی