انتقاد ملائکه و ابلیس از آدم(ع) به واسطه دل‌های معیوبشان بود که آدم(ع) توسط پروردگارش پرده از راز اسمای آن‌ها برداشت و آنان را سرافکنده به سجده انداخت.
گالری تصاویر

انسان كامل مرآت خفيه

 

كتاب انسان كامل مرآت خفيه

«كتاب انسان كامل مرآت خفيه»

*كتابي كه در پيش روست با طرحي نو و جديد از ديدگاه عرفان اصيل اسلامي ونظرگاه آيات شريف قرآن و روايات مأثور ائمء دين(ع) در صدد گشودن راهي در ظلمتكدهء ناسوت به سوي آب زندگاني است.

 
*نگارنده در پي بيان و اثبات اين مهم است كه يگانه مفتاح رهايي آدمي از گرداب جهالت و شهوت و خودبيني، تمسك به عروهء وثقاي وجود اولياي كامل الهي و اعتصام به حَبْلُ الْمَتين ِ انسانهاي كاملي است كه كعبهء دلشان منوّر به حضور خداي رحمان و مرآت قلبشان تجليگاه جمال دلرباي رحيمي است.

 


*وانسان كمال جو كسي است كه روزگاران مديدي را در جستجوي وجود معطّر انسان كامل وخضرواصل مي گذراند تا به مدد فيض قدسي، معتكف بهشت معارف وكوثر رموزات روحي ومعنوي انسان كامل گردد.

 


*انسان كامل ،اكسير شفابخش دردمندان روحي ومعنوي در عصرآفات وحيراني ويگانه مفتاح فتح اسرارِ شگفت انگيز ولايت در عصر سرگشتگي وحيرت است.

 


*انسان كامل ،گشايندهء رمز كشف وكرامات باطني وداننده ء رازقدرتهاي شگرف روحي درعصر ناباوري وتباهي وگويندهءاسرار وحقايق حال وآينده وعارف به رموزات مستور روح وروان آدمي در عصر اضطراب وسر درگمي است .

 


*انسان كامل ،منشأ نيل به مكاشفات ومشاهدات ومقامات روحاني در عصر غفلت وسر گرداني ومتصّرف اشباح ونفوس وارواح وقلوب موجودات وآورندهء مائدهء آسماني در عصر تشنگي وجويندگي است.

 


حجم كتاب انسان كاملحجم فایل: 4mb  pdf

 

دانلود كتاب انسان كامل مرات خليفه  دانلود كتاب انسان كامل مرات خليفه

دانلود كتاب انسان كامل مرات خليفه با فرمت pdf دانلود كنتاب انسان كامل مرات خليفه
   پرینت

همان‌گونه که تمام موجودات به واسطه زُمختيشان دارای سایه هستند الّا خورشید، تمام آدمیان هم به واسطه زمختيشان دارای تيرگي هستند الّا محمد(ص).

پايگاه اطلاع رساني فروغ مهتاب

ارائه دهنده آثار علمي معنوي استاد يعقوب قمري شريف آبادي