دنیا جنگل جنبدگان است. آدم در آن همچون فرشته‌ای تنها در غربت به سر می‌برد.
گالری تصاویر

زن طائر فردوس يا ساحر دوزخ به ضميمه ضمیمه لطایف عارفانه(نکته های معنوی وکلمات حکیمانه)

 

كتاب زن طائر فردوس يا ساحر دوزخ

«كتاب زن طائر فردوس يا ساحر دوزخ»

نگارنده با استناد به آيات و روايات ، به ويژه سوره هاي مريم و كوثر، در صدد بيان اين مهم است كه حقيقت وجود زن ،نور مقدس رحيمي است كه به سبب ظلمت قابيليان تاريخ، به تيرگي گراييده و چنانچه در پرتو حفظ و صيانت انسان كاملي بسان زكرياي نبي(ع) و علي مرتضي(ع) قرارگيرد،همانند مريم عذرا(س) و فاطمه زهرا(س) به طهارت و نورانيت ازلي خويش نايل مي شود و به عنوان اسوه «طائران فردوس» نجات بخش راغبانش از دوزخ مشتهيات ملكي به سوي فروس قربين مي گردد. اما چنانچه زن از صيانت و مراقبت انسان كامل محروم شود،از جمال و سيرت بهشتي و نورانيت ازلي خود مهجور گشته، همچون «ام جميل» به عنوان نماد «ساحران دوزخ» هبوط دهنده دلباختگان خويش به سوي «غسلين» متعفن دوزخي مي گردد.

حجم كتاب زن طائر فردوس  حجم كتاب: 507Mb

 

دانلود كتاب زن طائر فردوس يا ساحر دوزخدانلود كتاب زن طائر فردوس يا ساحر دوزخ

 

دانلود كتاب زن طائر فردوس يا ساحر دوزخ دانلود كتاب زن طائر فردوس يا ساحر دوزخ

   پرینت

همان‌گونه كه هر سياره‌اي در بين سيارات، داراي آب و خاك نيست، هر آدمي هم در بين آدميان، داراي روح و نور نمي‌باشد.

پايگاه اطلاع رساني فروغ مهتاب

ارائه دهنده آثار علمي معنوي استاد يعقوب قمري شريف آبادي