خورشید، شعله‌اي می‌باشد كه زشت و زیبای نورش در زمین آشکار مي‌گردد.
گالری تصاویر

كتاب لطايف عارفانه

دانلود كتاب لطايف عارفانه

كتاب« لطايف عارفانه» كه حاصل سالها تجربه و سلوك معنوي و انقلابي و در شمار بهترين آثار عرفاني اين نويسنده است، با هدف تقويت و گسترش معرفت ديني و بصيرت قلبي، در قالب عبارات عارفانه و لطايف معنوي تحرير يافته است. از جمله ويژگيهاي كتاب حاضر، تنوع مباحث و موضوعات عديده معرفتي در قالب جملات كوتاه است.

 

حجم كتاب لطايف عارفانهحجم فایل: 1.61mb  pdf

دانلود كتاب لطايف عارفانه

  پرینت

همان‌گونه كه نام جن نسبت به ملائكه زشت است، نام اِنس هم نسبت به روح القدس ناپسند است.

پايگاه اطلاع رساني فروغ مهتاب

ارائه دهنده آثار علمي معنوي استاد يعقوب قمري شريف آبادي