کتاب لطایف عارفانه؛ لطیفه شماره ۲۲۹

 • پنجشنبه - ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
 • مؤمن، بال‌های پرنده عشق را توسط عورت به آتش شهوت نمی‌سوزاند.برگرفته از کتاب لطایف عارفانه، لطیفه شماره ۲۲۹

  کتاب لطایف عارفانه؛ لطیفه شماره ۲۲۸

 • پنجشنبه - ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
 • همان‌گونه که برای یافتن طلا شکافنده خاک می‌باشیم، برای یافتن جمال شکافنده دل باشيم. برگرفته از کتاب لطایف عارفانه، لطیفه شماره ۲۲۸

  کتاب لطایف عارفانه؛ لطیفه شماره ۲۲۵

 • پنجشنبه - ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
 • مؤمنان همانند سنگ‌های آسمانی در دل ولیّ خدا همچون شهاب ثاقب فنا مي‌گردند. برگرفته از کتاب لطایف عارفانه، لطیفه شماره ۲۲۵

  کتاب لطایف عارفانه؛ لطیفه شماره ۲۱۹

 • پنجشنبه - ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
 • توجه به صورت، سبب محبت و فتوت است و توجه به عورت، سبب شهوت و غضب می‌باشد. برگرفته از کتاب لطایف عارفانه، لطیفه شماره ۲۱۹

  کتاب لطایف عارفانه؛ لطیفه شماره ۲۰۸

 • جمعه - ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • دو چیز را از مردم باید پوشاند: زن و عشق. زن توسط لطافتش، عشق به واسطه معرفتش.برگرفته از کتاب لطایف عارفانه، لطیفه شماره ۲۰۸